เครดิตบูโร คืออะไร? ติดเครดิตบูโร อยากซื้อบ้านต้องทำอย่างไร?

เครดิตบูโรคือ

เครดิตบูโรคืออะไร

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  Nation Credit Bureau (NCB) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “บูโร” มีหน้าที่ในฐานะคนกลางในการจัดเก็บรวบรวมประวัติเครดิต สถานะการขอสินเชื่อของบุคคลที่ขอสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน หรือไฟแนนซ์ต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก
โดยเก็บข้อมูลสินเชื่อต่าง ๆ บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น ข้อมูลที่รวบรวมจะเก็บทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประวัติที่ดีหรือไม่ดี โดยสถาบันการเงินต่าง ๆ จะขอข้อมูลจาก NCB เพื่อประเมินความเสี่ยงทุกครั้งที่มีคนมาขอสินเชื่อ
 

ข้อมูลเครดิตบูโร เก็บอะไรบ้าง

1. ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด สถานะภาพการสมรส อาชีพ
2. ประวัติหนี้สินและการชำระ NCB จะเก็บข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติทุกประเภท ประวัติการชำระ ลักษณะการผ่อนชำระ โดยจะเก็บข้อมูลไว้ 36 เดือน (3 ปี)
 

รหัสเครดิตบูโร หรือ สถานะเครดิตบูโร มีดังนี้

A0 = บัญชีปกติ
D1 = อยู่ในระหว่างการเจรจรให้ชำระหนี้
D3 = มีการประนอมหนี้ หรือ มีข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
D5 = มียอดค้างชำระ
F0 = กำลังตรวจสอบบัตรเครดิต หรือบัตรประจำตัว เนื่องจากถูกฉ้อฉล
F1 = บัตรเครดิต หรือบัตรประจำตัว เคยถูกใช้ฉ้อฉล
L0 = อยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฏหมาย
L3 = ศาลพิพากษายกฟ้อง
S0 = บัตรเครดิต ถูกขโมย / หาย
T1 = ขายหนี้ไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ นิติบุคคลอื่น
T3 = โอนหนี้ไปยังบัญชีใหม่ หรือบัญชีอื่น
X0 = ปิดบัญชี
X2 = ลูกค้าเสียชีวิต หรือสาบสูญ
X5 = ปิดบัญชี ภายหลังจากการติตดามทวงถาม
X7 = ปิดบัญชีเนื่องจากหนี้สูญ
10 = สถานะปกติ
11 = สถานะปิดบัญชี
12 = พักชำระหนี้ ตามนโยบายรัฐ
20 = มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน
30 = อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย
31 = อยู่ในระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม
32 = ศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากขาดอายุความ
33 = ปิดบัญชี เนื่องจากตัดเป็นหนี้สูญ
40 = อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี
41 = เจ้าของข้อมูลขอตรวจสอบรายการ
42 = โอนหรือขายหนี้
 
อธิบายสถานะเครดิตบูโรเพิ่มเติม ดังนี้ 
[ 10 = ปกติ ] ผ่อนชำระตรงทุกงวด ไม่เคยมีค้างชำระเกิน 30 วัน อาจมีการชำระล่าช้าบ้าง ไม่ส่งผลต่อเครดิต ลูกค้าสถานะกลุ่มนี้กู้สินเชื่อได้ง่าย
[ 11 = ปิดบัญชี ] เคยมีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน 90 วัน หรือ 1 ปี หลังจากนั้นเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปิดบัญชี บางธนาคารรับพิจารณา
[ 20 หนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ] ผ่อนบัตรเครดิตและค้างชำระอยู่ ไม่ว่าจะขอสินเชื่อธนาคารใด ไม่ผ่านแน่นอน เพราะยังมียอดค้างชำระอยู่ ทำให้ธนาคารมองเป็นลูกค้าแบล็กลิสต์
 

ติดบูโรอยู่ ต้องการขอสินเชื่อบ้าน มีวิธีทำอย่างไรได้บ้าง

  1. ซื้อบ้านด้วยเงินสด เนื่องจากมีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโร ทำให้สถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำเสนอสำหรับคนที่ต้องการอยากซื้อบ้านครับ
  2. ติดต่อเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อขอชำระหนี้ส่วนที่ค้างทั้งหมด ซึ่งธนาคารอาจจะขายหนี้ให้กับบริษัทอื่นไปแล้ว จะต้องติดตามเพื่อเจรจาขอชำระหนี้ ซึ่งอาจจะตกลงผ่อนชำระเป็นงวด ๆ หรือชำระหนี้ทั้งหมดในครั้งเดียว และจะต้องสอบถามระยะเวลากับทางเจ้าหนี้ด้วย ว่าใช้ระยะเวลาส่งเรื่องเข้าเครดิตบูโรประมาณเมื่อไร ซึ่งหลังจากที่บริษัทส่งเรื่องไปยังเครดิตบูโรแล้ว อาจจะต้องรอระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ในการยื่นขอสินเชื่อใหม่
  3. เคลียร์หนี้กับสถาบันการเงิน และใช้ใบปิดหนี้ ประกอบการยื่นกู้ กับสถาบันการเงิน โดยส่วนใหญ่จะมีธนาคารของรัฐที่พอจะรับเงื่อนไขส่วนหนี้ได้ แนะนำให้ลองติดต่อกับ ธ.อาคารสงเคราะห์, ธ.ออมสิน ถ้าธนาคารยินยอมกับเงื่อนไขได้ ก็มีโอกาสผ่านในการขออนุมัติสินเชื่อ
  4. ตกลงเช่าซื้อบ้านกับผู้ขาย การเช่าซื้อเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการซื้อบ้าน ซึ่งจะต้องตกลงเงื่อนไขการเช่าซื้อกับผู้ขาย ซึ่งมีรายละเอียดที่จะขออธิบายในบทความต่อไปครับ

สำหรับผู้ที่สนใจจะมีบ้านเป็นของตัวเอง แนะนำให้ศึกษาวิธีการยื่นกู้ เงื่อนไขต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการขอยื่นกู้ ทั้งในเรื่องของเครดิต รายได้ ภาระหนี้สิน และเอกสารต่าง ๆ เป็นอย่างน้อย 6-12 เดือน เพื่อให้การขอยื่นกู้นั้น มีความพร้อมและผ่านการอนุมัติได้ง่ายครับ

 

Good Home Asset

รับฝากขายบ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาฯ ทุกประเภท