เตรียมพร้อม ก่อนตัดสินใจซื้อขายที่ดิน ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ซื้อขายที่ดิน

ก่อนตัดสินใจซื้อขายที่ดิน มีขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

การซื้อขายที่ดิน เป็นกระบวนการที่ต้องการการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายที่ดินนั้น ปลอดภัยและคุ้มค่า บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนและสิ่งที่ต้องตรวจสอบในการซื้อขายที่ดิน

 1. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ
  • ตรวจสอบโฉนดที่ดิน (โฉนดที่ดิน น.ส.4 หรือ น.ส.3) ว่าถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าเจ้าของที่ดินเป็นผู้ถือครองที่ดินจริงหรือไม่ โดยการขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดิน
 2. ตรวจสอบการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมีการจดทะเบียนสิทธิ์หรือมีการจำกัดสิทธิ์ใดๆ อยู่หรือไม่ เช่น การจำนอง การกู้เงิน การถูกแจ้งอายัดโฉนดที่ดิน หรือการเป็นคดีความ
  • ตรวจสอบประวัติการจดทะเบียนการซื้อขายและการเปลี่ยนมือของที่ดิน
 3. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • ตรวจสอบแผนผังการใช้ที่ดินในพื้นที่ เช่น ที่ดินอยู่ในพื้นที่สีอะไรตามแผนผังการใช้ที่ดิน เช่น พื้นที่อยู่อาศัย, พื้นที่พาณิชย์, พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ
  • ตรวจสอบข้อจำกัดในการใช้ที่ดินตามกฎหมาย เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงสุด, ระยะถอยร่น, หรือการใช้พื้นที่
 4. ตรวจสอบการมีภาระผูกพัน
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นหรือไม่ เช่น ภาระจำยอม, สิทธิ์การผ่านทาง
 5. ตรวจสอบทางกายภาพของที่ดิน
  • ตรวจสอบสภาพที่ดินจริง ว่ามีสภาพตามที่ระบุในโฉนดหรือไม่ เช่น ขนาดแปลงที่ดิน, รูปร่างแปลง, และตำแหน่งที่ดิน
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมีการปนเปื้อนหรือมีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใดๆ หรือไม่
 6. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น ระบบน้ำ, ระบบไฟฟ้า, การเข้าถึงถนนหลัก, ระบบการระบายน้ำสู่สาธารณะ และบริการอื่นๆ
 7. ตรวจสอบราคาและมูลค่าตลาด
  • เปรียบเทียบราคาที่ดินกับที่ดินใกล้เคียงหรือในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบประวัติราคาที่ดินย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ดิน
 8. ตรวจสอบการชำระภาษี
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมีการชำระภาษีครบถ้วนหรือไม่ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 9. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  • ควรปรึกษาทนายความ, ผู้ประเมินมูลค่าที่ดิน, และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ
 10. การเจรจาและทำสัญญาซื้อขาย
  • เมื่อทุกอย่างถูกตรวจสอบและพอใจแล้ว ควรทำสัญญาซื้อขายที่ชัดเจนและมีรายละเอียดครบถ้วน
  • ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินและการโอนสิทธิ์ให้เรียบร้อย
รับฝากขายที่ดิน ฟรี

การตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถซื้อที่ดินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น แต่ถ้าไม่มีความรู้ แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เรายินดีให้บริการ รับฝากขายที่ดิน ฟรี !!