วิธีการง่ายๆ หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด กรมที่ดิน LandsMaps

วิธีหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด กรมที่ดิน

  ง่ายมาก ๆ ไม่ถึง 1 นาที สามารถรู้ตำแหน่ง หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด ไม่ต้องเสียเวลาไปกรมที่ดิน ก็ทราบตำแหน่งได้ เพียงทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการค้นหา พิกัดที่ดิน

  เตรียมข้อมูลที่ใช้ค้นหา ดังนี้

  • จังหวัด
  • อำเภอ
  • เลขที่โฉนด

  2. เข้าเวปไซต์ กรมที่ดิน LandsMaps

  คลิกลิ้งค์นี้เพื่อเข้าเวปไซต์ กรมที่ดิน : https://landsmaps.dol.go.th/

  3. ใส่ข้อมูลค้นหา ” จังหวัด / อำเภอ / เลขที่โฉนด ” และกดปุ่ม ค้นหา

  เมื่อใส่ข้อมูลและกดปุ่มค้นหาแล้ว จะปรากฏข้อมูลตามหน้าจอ เช่น ระวางที่ดิน, เนื้อที่ดิน, ราคาประเมินที่ดิน, ค่าพิกัดแปลง, ข้อมูลสำนักงานที่ดิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ และใช้ในการติดต่อหน่วยงาน สำนักงานที่ดินในแต่ละพื้นที่

  4. สามารถกดลิ้งค์ตรงค่า พิกัดแปลง จะลิ้งค์ไปยัง Google Map ได้

  พิกัดที่ดิน Google Map