สินเชื่อบ้าน ธอส. Happy Home ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เท่านั้น !!

สินเชื่อบ้าน ธอส Happy Home

สินเชื่อบ้าน ธอส Happy Home ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปี เท่านั้น

เงื่อนไขสินเชื่อบ้าน โครงการ Happy Home ดังนี้

  • ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน (ผู้กู้ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ธนาคารจะคืนเงินเมื่อลูกค้าทำนิติกรรมกับธนาคาร)
  • ระยะเวลาขอกู้ตั้งแต่ 9 เม.ย. 2567 และทำนิติกรรมไม่เกิน 30 ธ.ค. 2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Happy Home

วิธีเข้าร่วมโครงการ ” สินเชื่อบ้าน ธอส Happy Home ” ต้องทำอย่างไร

  • ผู้กู้ต้องดาวน์โหลด Applicationn GHB ALL GEN และสมัคร Line GHB Buddy เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ
  • ผู้กู้สามารถใช้สิทธิยื่นกกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ขอบคุณสินเชื่อดีๆ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยครับ สานฝันให้คนไทยมีบ้าน

ที่มา : https://www.ghbank.co.th/product-detail/happy-home-2567