อยากซื้อบ้าน กู้เงินซื้อบ้าน อย่างไรให้ผ่านฉลุย !!

อยากซื้อบ้าน กู้เงินซื้อบ้าน อย่างไรให้ผ่านฉลุย

กู้เงินซื้อบ้าน อย่างไรให้ผ่านฉลุย !!

ทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง การตัดสินใจจะซื้อบ้านนั้น จำเป็นจะต้องวางแผนและเตรียมตัวกู้เงินซื้อบ้าน ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน โดยมีเทคนิคในการขอกู้ให้ผ่าน ดังนี้

1. ประเมินรายได้ ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

ขั้นตอนแรกก่อนตัดสินใจซื้อบ้านนั้น ควรจะประเมินรายได้ของตนเองและครอบครัว เพื่อให้การขอวงเงินกู้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการผ่อนชำระ ผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม จะต้องคำนึงถึงรายได้ทั้งหมดเท่าไร มีรายจ่ายเท่าไร มีผ่อนหนี้สินอะไรบ้าง และมีความสามารถในการผ่อนชำระได้เท่าไร  ควรจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะกับการผ่อนชำระ  ไม่ควรกู้เกินตัว เพราะการผ่อนบ้านนั้น เป็นการผ่อนระยะยาว 10-30 ปี

 

2. ประวัติรายได้และการเงิน

พนักงานประจำ มีโอกาสในการขออนุมัติได้ง่ายกว่าคนที่มีอาชีพอิสระ เพราะพนักงานประจำมีสลิปเงินเดือน และมีรายได้ที่เข้าบัญชีแน่นอนในทุก ๆ เดือน ซึ่งถือเป็นหลักฐานแสดงรายได้ที่ชัดเจน ส่วนประวัติทางการเงินที่ดี เพื่อให้การยื่นขอกู้สินเชื่อผ่านได้ง่ายนั้น ควรมีการฝากเงินเข้าบัญชีสม่ำเสมอ และมีเงินเก็บคงเหลือไว้ในบัญชีอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ถ้าประวัติการเงินดี การขอกู้สินเชื่อ ยิ่งทำให้ผ่านง่ายแน่นอน !!

สำหรับอาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว เอกสารสำคัญอีกอย่างที่บ่งบอกรายได้ คือ เอกสารการยื่นเสียภาษีเงินได้ ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินจะนำมาเป็นตัววิเคราะห์รายได้หลักของผู้กู้และผู้กู้ร่วม  และพิจารณาถึงความสามารถในการผ่อนชำระต่อไป

 

3. กรณีมีประวัติค้างชำระหนี้ (เครดิตบูโร)

ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระ สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลตามจริงไปยังเครดิตบูโร กรณีที่ตรวจสอบและมีประวัติค้างชำระหนี้ สถาบันการเงินอาจประเมินว่าผู้กู้ มีโอกาสที่จะขาดความสามารถในการชำระหนี้ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่อาจทำให้การขอกู้นั้นไม่ผ่าน ดังนั้น ผู้กู้ควรจะรีบเคลียร์ชำระหนี้ที่ค้างเนิ่นๆ ก่อนการขอยื่นกู้ เพื่อให้มีโอกาสขอกู้ผ่านได้สูงขึ้น

 

4. พยายามงดผ่อนสินค้า หรือสร้างหนี้อื่นๆ ก่อนยื่นขอกู้สินเชื่อ

เป็นไปได้ผู้กู้ควรจะลดหรืองดการผ่อนสินค้า หรือเพิ่มหนี้อื่นๆ ก่อนยื่นกู้ขอเสินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินประเมินความสามารถในการผ่อนชำระได้สูงขึ้น และมีโอกาสได้รับวงเงินกู้ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

 

5. เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนการยื่นขอกู้สินเชื่อ

ก่อนการทำเรื่องขอยื่นกู้ ถ้าผู้กู้มีการวางแผนการเงินที่ดี และเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบ ทั้งเอกสารเกี่ยวกับรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน, เอกสารประวัติรายได้, Statement บัญชีธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และเอกสารเกี่ยวกับผู้กู้  สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เอกสารใบสมรส ฯลฯ ถ้าเอกสารต่างๆ ครบในวันยื่นกู้ ก็จะได้รับผลการอนุมัติที่เร็วขึ้น

การกู้เงินซื้อบ้าน ขอสินเชื่อบ้าน โดยปกติแล้วธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะให้วงเงินสินเชื่อ 80-95% ของราคาประเมินธนาคาร  ซึ่งผู้กู้ควรจะมีเงินเตรียมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เช่น เงินดาวน์, ค่าโอน, ค่าจดจำนอง ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นี้ ผู้ซื้ออาจจะตกลงกับผู้ขายได้ ว่าใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนี้  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและนำเงินไปซื้อของตกแต่งบ้านเพิ่มเติม  และกรณีกู้ไม่ผ่าน จะได้รับเงินคืนหรือไม่  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ซื้อผู้ขาย ในสัญญาซื้อขาย ควรตกลงกันให้ชัดเจนในวันทำสัญญา แต่ดีที่สุดผู้กู้เองควรประเมินตัวเอง ตามหัวข้อที่แนะนำมาก่อนตัดสินใจซื้อบ้านและขอยื่นกู้สินเชื่อด้วย

 

Good Home Good Life  บ้านดีชีวิตดี