ลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า !!

ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า

การลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบโควิด19 ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ ซึ่งกลุ่มที่มีสิทธิขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า มี 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. บ้านอยู่อาศัย
  2. กิจการขนาดเล็ก

 

ลงทะเบียน คืนเงินประกันไฟฟ้า

MEA การไฟฟ้านครหลวง (เฉพาะ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ) 

ลงทะเบียนคลิกลิ้งค์นี้  -->  https://measy.mea.or.th/refund2020/main.jsf

ช่องทางการคืนเงินหลักประกัน มี 2 ช่องทาง

1. บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะผูกกับบัตรประชาชน 13 หลัก
2. บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมรายการ ต้องระบุชื่อบัญชีเป็นชื่อของผู้วางหลักประกันเท่านั้น

ลงทะเบียน คืนเงินประกันไฟฟ้า
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า

PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนคลิกลิ้งค์นี้  -->  https://cdp.pea.co.th/

ลงทะเบียน คืนเงินประกันไฟฟ้า กฟภ

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า