ข่าวดี !! ลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ถึง 31 ธ.ค. 65

ลดค่าธรรมเนียม ค่าโอนบ้าน 2565

หลักเกณฑ์การลดหย่อน ค่าโอนบ้าน ค่าจดจำนอง 2565

  1. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด ห้องชุด อาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร ราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งบ้านมือหนึ่ง และบ้านมือสอง จากร้อยละ 2 เหลือ ร้อยละ 0.01
  2. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดจำนอง ในการจดทะเบียนจำนองคราวเดียวกับการโอนซื้อขาย วงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01
  3. ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ระยะเวลาลดหย่อน ตั้งแต่ 18 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2565

 

คำนวณค่าโอนธรรมเนียมโอน จากราคาประเมิน 3 ล้านบาท

  • ปกติค่าธรรมเนียมโอน ร้อยละ 2 = 60,000 บาท
  • มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน ร้อยละ 0.01 = 300 บาท
  • ประหยัดไปได้ถึง 57,700 บาท

 

คำนวนค่าจดจำนอง จากยอดจดจำนอง 3 ล้านบาท

  • ปกติ ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 = 30,000 บาท
  • มาตรการลดค่าจดจำนอง ร้อยละ 0.01  = 300 บาท
  • ประหยัดไปได้ถึง 27,700 บาท

 

สำหรับใครที่มีแผนจะซื้อบ้าน เพื่ออยู่อาศัย เพื่อการลงทุน ปีนี้ถือเป็นปีเหมาะมาก ทั้งเรื่องของมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนอง และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ซึ่งอยู่ในเรทค่อนข้างต่ำ แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องความสามารถในการผ่อนชำระด้วยนะครับ เพราะการซื้อบ้านนั้น ใช้ระยะเวลาผ่อนค่อนข้างยาวนาน 

 

Cr.  กรมที่ดิน