ขายที่ดิน สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 21 ไร่ ที่ดินทำนา มีน้ำทั้งปี อากาศดี

ขายที่ดิน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 21 ไร่ ที่ดินทำนา มีน้ำทั้งปี อากาศดี ถนนทางเข้าเป็นหินคลุก โฉนดครุฑแดง น.ส.4 ที่ดินสวยแปลงใหญ่ ใกล้แหล่งชุมชน ตลาดสดบางลี่