PAVE เพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา บ้านเดี่ยวหลังมุม วิวทุ่งนา 56.8 ตรว. 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 170 ตรม.

บ้านเดี่ยวหลังมุม วิวทุ่งนา Pave เพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา 56.8 ตรว. 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 170 ตรม.